Lý Thuyết Ngũ Hành

Người dân Trung Quốc tin rằng chúng ta bị bao quanh bởi năm trường năng lượng (năm loại khác nhau). […]